ประชาสัมพันธ์

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19

0 Comments

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง)  

เว็บไซต์เชื่อมโยง

-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง: http://www.dsd.go.th/rayong

-ฝึกอบรมออนไลน์: http://www.dsd.go.th/

-กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน: http://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/6502

-ดาวน์โหลดแบบ กย.1 และหลักฐานที่ใช้: http://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/6502
-ฝึกอบรมออนไลน์: http://www.dsd.go.th/
-ฝึกอบรมออนไลน์: http://www.dsd.go.th/