รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021)

0 Comments

เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองโทรศัพท์ 038-683-952(ในวัน และเวลาราชการ) สถานที่และเวลาแข่งขันฃัน – อิมแพ็ค เมืองทองธานี– ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร – 4 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564– ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด (สนพ.) สาขาที่เปิดแข่งขัน คุณสมบัตรและเอกสารการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

0 Comments

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในการทำงาน ผู้ได้รับประโยชน์ สถานศึกษา: ใช้เป็นแนวทางจัดทำหลักสูตร ภาครัฐ: วางแผนการพัฒนากำลังคนของชาติ ช่างฝีมือ: โอกาสในการศึกษา/ฝึกอบรม รวมถึงเพิ่มโอกาสได้งาน กำหนดค่าจ้าง และการเลื่อนตำแหน่ง ผู้บริโภค: ได้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน