>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. เทคโนโลยีชีวภาพในมันสำปะหลัง / เครื่องหมายโมเลกุล ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง / การแปรรูปอาหาร จากมันสำปะหลัง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสาวธนาวดี ค้ำชู

สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีชีวภาพในมันสำปะหลัง / เครื่องหมายโมเลกุล
ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง / การแปรรูปอาหาร
จากมันสำปะหลัง

Phone: 081-0455698