>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการสินค้า,การจัดการสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน,เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์,การสร้างการบริการที่ประทับใจ

Phone: 0000000000