>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 3 listings

นางสาววรัญญา คำมูลมี

สาขา/หลักสูตร:

แนวโน้มตลาดแรงงาน,การจ้างงาน,เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน,แบบวัดความถนัดทางอาชีพ

Phone: 082-2004912

นางอรุณี ศรีรัตน์

สาขา/หลักสูตร:

แนวโน้มตลาดแรงงาน,การจ้างงาน,เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน,แบบวัดความถนัดทางอาชีพ

Phone: 093-3158866

นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์

สาขา/หลักสูตร:

แนวโน้มตลาดแรงงาน,การจ้างงาน,เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน,หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามมาตรา 35

Phone: 095-5359928