>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. เขียนแบบเครื่องกล

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นายทินกรณ์ ทัดเทียม

สาขา/หลักสูตร:

เครื่องมือกลเบื้องต้น,เขียนแบบเครื่องกล,งานวัดละเอียด,CNC Lather,CNC Maching center

Phone: 097 049 4030