>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. อาหารชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นางปิยะดา ควรหา

สาขา/หลักสูตร:

อาหารชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว,การบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว,สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Phone: 06 4646 6966