>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสุวรรณา โดตี้

สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว,การบริการเพื่อการท่องเที่ยว,สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,การท่องเที่ยวโดยชุมชน,Green Tourism

Phone: 08 1940 8634