>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นางละออง ศรีคลัง

สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน,การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพอิสระ

Phone: 087-2218384

นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล

สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน,การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน,การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

Phone: 087-7802426