>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ผลิตปุ๋ยหมัก

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางประไพพิศ ไชยวัฒนะ

สาขา/หลักสูตร:

ตรวจวิเคราะห์ดิน,ผลิตปุ๋ยหมัก,ผสมปุ๋ยเคมี,การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-8522721