>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ผลิตน้ำหมักชีวภาพ

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

น.ส.เพ็ญศิกา บุญจันทร์

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตน้ำหมักชีวภาพ,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-8975237