>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นายธีรภัทร์ สุโข

สาขา/หลักสูตร:

ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น,ช่างติดตั้งแอร์,ช่างก่ออิฐ,ฉาบปูน,ปูกระเบื้อง

Phone: 0808031451