>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ช่างเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายวสันต์ จันทูล

สาขา/หลักสูตร:

งานเชื่อม,ช่างเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์

Phone: 089 0677629