>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. ช่างฝีมือเบื้องต้น

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายสมพร โพธิ์งาม

สาขา/หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงาน,ช่างฝีมือเบื้องต้น,งานเชื่อมและทดสอบ

Phone: 092 959 5972