>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสาวอัญชลี สีกุหลาบ

สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน,การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่

Phone: 092-9265161