>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล

สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน,การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน,การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

Phone: 087-7802426