>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 3 listings

นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน,การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล

Phone: 086-8166317

นายปฏิญญา ศรีสำราญ

สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล,การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์โลหะหนักในน้ำทะเลและสัตว์น้ำ

Phone: 081-8526608