>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 4 listings

นายศุภวัฒน์ บัวสุข

สาขา/หลักสูตร:

การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การป้องกันโรคและศัตรูยาง,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน,การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

Phone: 038-611246

นายพยนต์ แสงเทศ

สาขา/หลักสูตร:

การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การป้องกันโรคและศัตรูยาง,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน,การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

Phone: 038-611246

นายวิเชษฐ มีบุญ

สาขา/หลักสูตร:

การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การป้องกันโรคและศัตรูยาง,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน,การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

Phone: 038-611246

นายองค์กร รจนา

สาขา/หลักสูตร:

การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การป้องกันโรคและศัตรูยาง,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน,การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

Phone: 038-611246