>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การผลิตมังคุดคุณภาพ

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นายมานะ งามสุข

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตมังคุดคุณภาพ,การคัดมังคุด เพื่อการส่งออก,การแปรรูปทุเรียนทอด

Phone: 089-9363361