>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 4 listings

น.ส.เพ็ญศิกา บุญจันทร์

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตน้ำหมักชีวภาพ,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-8975237

นางประไพพิศ ไชยวัฒนะ

สาขา/หลักสูตร:

ตรวจวิเคราะห์ดิน,ผลิตปุ๋ยหมัก,ผสมปุ๋ยเคมี,การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา,ผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย,ทำกับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-8522721

นายขจรศักดิ์ อัมพรมหา

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา/เชื้อราบิวเวอเรีย,กับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-5056860