>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์

สาขา/หลักสูตร:

การนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย,กฎหมายควรรู้เรื่องกับการจ้างงานของคนต่างด้าวและการจ้างแรงงานต่างด้าว

Phone: 089-9640765