>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การตัดโลหะด้วยแก๊ส ระดับ 1

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายฉัตรชัย โสมภีร์

สาขา/หลักสูตร:

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1,การตัดโลหะด้วยแก๊ส ระดับ 1

Phone: 090 984 1336