>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การดำเนินธุรกิจ การตลาด การเชื่อมโยง และการสร้างเครือข่ายสหกรณ์

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายเจษฎา จันทโชติ

สาขา/หลักสูตร:

การดำเนินธุรกิจ การตลาด การเชื่อมโยง
และการสร้างเครือข่ายสหกรณ์,อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

Phone: 086-1307471