>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน,การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล

Phone: 086-8166317