>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ระยอง

สาขา/หลักสูตร:

การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต,การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต,การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น,การจัดการผลิตแบบลีน,การทำ Presentation อย่างมืออาชีพ,การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator,การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

Phone: 038 627 021