>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. กับดักแมลงวันผลไม้

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายขจรศักดิ์ อัมพรมหา

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา/เชื้อราบิวเวอเรีย,กับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-5056860