>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 03 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
  4. »
  5. ชมรมร้านอาหารจังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นางปิยะดา ควรหา

สาขา/หลักสูตร:

อาหารชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว,การบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว,สถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Phone: 06 4646 6966