>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 2 listings

นายณรงค์ โพธิ์แก้ว

สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงปลาน้ำจืดแบบผสมผสาน
การปลูกมะพร้าวบริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลา

Phone: 081 7937216