>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. ศูนย์เครือข่ายจุดรวบรวมมังคุดคุณภาพตำบลแกลง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 1 listing

นายมานะ งามสุข

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตมังคุดคุณภาพ,การคัดมังคุด เพื่อการส่งออก,การแปรรูปทุเรียนทอด

Phone: 089-9363361