>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 4 listings

นางสาวอัญชลี สีกุหลาบ

สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน,การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่

Phone: 092-9265161

นายอรรถพงษ์ คงรักษา

สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงไก่ไข่,การเลี้ยงสัตว์ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์,อาหารสัตว์และความต้องการตามหลักโภชนะ,การจัดการและการผลิตพืชอาหารสัตว์

Phone: 061-5987447

นายสุดเขต เอกวรรณ์

สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรการเกษตรในการเลี้ยงสัตว์

Phone: 087-1772489