>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
  4. »
  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 10 listings

นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน,การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล

Phone: 086-8166317

นายกฤษฎา ธงศิลา

สาขา/หลักสูตร:

การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมง

Phone: 091-8853633

นายปฏิญญา ศรีสำราญ

สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล,การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์โลหะหนักในน้ำทะเลและสัตว์น้ำ

Phone: 081-8526608