>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 98 listings

นางสาวพราวโพยม นามปากดี

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
(เชื้อราไตรโคเดอร์มา,เชื้อราบิวเวอเรีย,เชื้อราเมตาไรเซียม)

Phone: 038-613699 ต่อ 24