>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. AT เกษตรกรรมและการแปรรูป

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 124 listings

นายกฤษฎา ธงศิลา

สาขา/หลักสูตร:

การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ และการประมง

Phone: 091-8853633

นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์

สาขา/หลักสูตร:

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

Phone: 038-613699 ต่อ 29