>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. AP เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 21 listings

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ระยอง

สาขา/หลักสูตร:

การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต,การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต,การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น,การจัดการผลิตแบบลีน,การทำ Presentation อย่างมืออาชีพ,การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator,การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

Phone: 038 627 021

นายทินกรณ์ ทัดเทียม

สาขา/หลักสูตร:

เครื่องมือกลเบื้องต้น,เขียนแบบเครื่องกล,งานวัดละเอียด,CNC Lather,CNC Maching center

Phone: 097 049 4030