ประชาสัมพันธ์

รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021)

0 Comments

เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (Abilympics Thailand 2021) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
โทรศัพท์ 038-683-952
(ในวัน และเวลาราชการ)

สถานที่และเวลาแข่งขันฃัน

– อิมแพ็ค เมืองทองธานี
– ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

– 4 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564
– ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด (สนพ.)

สาขาที่เปิดแข่งขัน

คุณสมบัตรและเอกสารการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด