>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์ และคณะฯ

  1. Home
  2. »
  3. อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์ และคณะฯ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21150, 08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สาขา/หลักสูตร:

หลักการคัดแยกขยะในชุมชนเบื้องต้น

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-627000 ต่อ 5402