>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ

  1. Home
  2. »
  3. อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ
หน่วยงาน:
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21150, 08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดทำงบประมาณเพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจ,การบัญชีภาษีอากร

CONTACT INFORMATION
Phone: 038 627 021