>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว

  1. Home
  2. »
  3. อาจารย์พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว
หน่วยงาน:
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21137, 08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ

CONTACT INFORMATION
Phone: 038 627 021