>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

อาจารย์วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล

  1. Home
  2. »
  3. อาจารย์วีรพรรธ รัตนพรวารีสกุล
หน่วยงาน:
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21135, 08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ

CONTACT INFORMATION
Phone: 038 627 021