>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ระยอง

  1. Home
  2. »
  3. คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มจพ. ระยอง
หน่วยงาน:
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21129, 08 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต,การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต,การกำหนดตารางการผลิตหลักและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นต้น,การจัดการผลิตแบบลีน,การทำ Presentation อย่างมืออาชีพ,การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator,การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

CONTACT INFORMATION
Phone: 038 627 021