>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางวรรณี สุขสุวรรณ และคณะ

  1. Home
  2. »
  3. นางวรรณี สุขสุวรรณ และคณะ
หน่วยงาน:
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150, 06 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์,การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

CONTACT INFORMATION
Phone: 038694154