>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวศุภธิดา อินทรศุภมาตย์ และคณะ

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวศุภธิดา อินทรศุภมาตย์ และคณะ
หน่วยงาน:
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150, 06 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

มารยาทไทย,การจัดโต๊ะหมู่บูชา ในงานพิธีต่าง ๆ,ภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

CONTACT INFORMATION
Phone: 038694154