>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวฉัตรฑริกา สุดแดน

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวฉัตรฑริกา สุดแดน
หน่วยงาน:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, ชั้น 1ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150, 05 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดกิจกรรมนันทนาการ,การกระตุ้นพัฒนาการเด็กหรือส่งเสริม,พัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย

CONTACT INFORMATION
Phone: 0906594550