>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวคนึงนิต พงษ์สินทรัพย์

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวคนึงนิต พงษ์สินทรัพย์
หน่วยงาน:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง, ชั้น 1ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21150, 05 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

งานสังคมสงเคราะห์, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,การคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ค้ามนุษย์,การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,ความรุนแรงในครอบครัว

CONTACT INFORMATION
Phone: 0841238726