>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวทัศนีย์ ธีระบุญ

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวทัศนีย์ ธีระบุญ
หน่วยงาน:
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, 02 สุขุมวิท 11 ซอย ไพบูลย์นิมิตรสุข ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เสริมสวยเบื้องต้น,การซอยผม-ดัดผม,ซอยผม ดัดผม Advance

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-6960-9582