>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายคมสัน พันธ์หล้า

  1. Home
  2. »
  3. นายคมสัน พันธ์หล้า
หน่วยงาน:
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, 02 สุขุมวิท 11 ซอย ไพบูลย์นิมิตรสุข ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ขนมไทย,อาหารว่างนานาชาติ,เบเกอรี่เบื้องต้น

CONTACT INFORMATION
Phone: 06-5254-6914