>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสุนทร หวานฤดี

  1. Home
  2. »
  3. นายสุนทร หวานฤดี
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น จำนวน 40 ชั่วโมง

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-5618879