>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายอำไพ บุญรอด

  1. Home
  2. »
  3. นายอำไพ บุญรอด
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การทำพวงกุญแจหนังใหญ่ จำนวน 10 ชั่วโมง

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-2956069