>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางวิไลวรรณ พรายเพชร

  1. Home
  2. »
  3. นางวิไลวรรณ พรายเพชร
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผูกผ้าในงานพิธี จำนวน 30 ชั่วโมง

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-2448822