>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายนิมิต แจ้งชัด

  1. Home
  2. »
  3. นายนิมิต แจ้งชัด
หน่วยงาน:
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง, 146 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 04 หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

CONTACT INFORMATION
Phone: 094 484 4175